Društvo za unapređenje marketinga
11000 Beograd, Mirijevski bulevar 30b/3
 
mTel: 011/ 2773-721; 064/ 122-54-06 E-mail: kramer@eunet.rs
Žiro-račun: 205-83868-05 mmm PIB: 103661317
 
 
     
 
o nama
knjige
narudzbenica
kontakt
     
 

Društvo za unapređenje marketinga je 7. decembra 2004. godine upisano u Registar udruženja građana Ministarstva za ljudska i manjinska prava Saveta ministara Srbije i Crne Gore.

Prema Statutu ciljevi Društva za unapređenje marketinga su:

  • da podstiče i prati svoje članove u nastojanjima da usavršavaju, razvijaju i unapređuju aktivnosti i delatnosti razvoja savremenog i uspešnog marketinga;
  • da priprema i obrađuje dokumentaciju, istorijsku i stručnu građu, kao i ostale informacije u vezi razvoja metoda savremenog i uspešnog marketinga, te da ih prezentuje članovima i javnosti;
  • da razmenjuje znanja stečena u izučavanju i praktikovanju savremenih metoda marketinga;
  • da pomaže svoje članove koji se bave izučavanjem i praktikovanjem savremenih metoda uspešnog marketinga;
  • da podstiče i unapređuje različite aktivnosti - prezentacije, predavanja, seminare, praćenje literature - kojima se članstvo upućuje na pogodnosti, prednosti i perspektivu savremenog marketinga;
  • podršku i pomoć prilikom kreativnog izražavanja članova u svim oblastima ljudskog stvaralaštva; itd.
Podaci za identifikaciju nalaze se ovde
 
 
 
     
     
POSLOVNA KNJIGA JE ALAT - UPOTREBITE GA
 
         
 
  dizajnirao i uradio web-studio Bollem