Društvo za unapređenje marketinga
11000 Beograd, Mirijevski bulevar 30b/3
 
mTel: 011/ 2773-721; 064/ 122-54-06 E-mail: kramer@eunet.rs
Žiro-račun: 205-83868-05 mmm PIB: 103661317
 
 
     
 
o nama
knjige
 
Ženska vizija,
prava moć žene na poslu
Autorke: Sali Helgesen
Džuli Džonson
 
Zdravo, imam fenomenalno ime,
kako stvoriti privlačnu robnu marku
Autor: Aleksandra Votkins
 
Svi smo mi prodavci, ideje, priče, iskustva...
Autor: Evelin Platnik Koen
 
Ponašanje potrošača
Celovit pristup istraživanju ponašanja potrošača
Autor: Tina Vukasovič
 
Stres,
taj skriveni prijatelj
Autor: Patrik Buvar
 
S druge strane izloga
Autor: Toni Segara
 
Roba široke portošnje izazov za propagandu
Autor: Sara Denegro
 
7 ključeva sreće
Autor: Klod d Milvil
 
Mali priručnik
kako da se bolje osećate na poslu
Autor: Beatris Miletr
 
Napoleon i Gebels
majstori propagande
Autor: Miloš Kramaršič
 
Prednost neverbalnog
Govor tela na poslu, tajne i nauka
Autor: Kerol Kinsi Gomen
 
Odnosi s javnošću ili žongliranje informacijama
Autor: Emir Džambegović
 
Naučno oglašavanje
Autor: Klod Hopkins
 
Da živi u zemlji Ne
Autori: B. J. Galager
Stiv Ventura
 
Svakome je potreban mentor
Autor: Dejvid Klaterbak
 
Žalba je poklon
Autori: Žanel Barlou
Klaus Moler
 
Kako da dođete do ideja
Autor Džek Foster
 
Iskrice marketinga
(IV dopunjeno izdanje)
Autor Miloš Kramaršič
 
Pregovarajte se crnim đavolom i zadržite bela krila Osnove uspešnog pregovaranja
Autor mr Saša Petar
narudzbenica
kontakt
 
     
 
Ženska vizija prava moć žene na poslu: O autorkama
 
Sali Helgesen

Sali Helgesen je svetski stručnjak za brendove u oblasti ženskog rukovođenja i autorka 5 vrlo uticajnih knjiga. Njen bestseler The Female Advanta-ge: Women’s Ways of Leader-ship, prihvaćen kao klasik o doprinosu žena organizacija-ma, neprekidno štampaju u no-vim izdanjima već 20 godina, preveden je na 11 jezika i ko-risti se na koledžima i univerzitetima širom sveta. Autorka je i knjige The Web of Inclusion: A New Architecture for Building Great Organizations, koju Wall Street Journal navodi kao jednu od najboljih ikada objavljenih o liderstvu.

Sali postavlja osnove liderskih programa i razvija ih u kor-poracijama, partnerskim firmama, na univerzitetima i u nepro-fitnim organizacijama širom sveta. Bila je konsultant Progra-ma Ujedinjenih nacija za razvoj o izgradnji inkluzivnih i de-centralizovanih kancelarija u zemlji i jačanju ženskih programa u Africi i Aziji. Vodila je seminare na Harvard Graduate School of Education i Smith College i bila gostujući profesor na Northwestern University i Lauriston Institute u Melburnu, Aus-tralija.

Članci o njenom radu objavljeni su u listovima Fortune, the New York Times i Business Week, a pojavila se i u stotinama te-levizijskih i radio emisija. Urednik je u časopisu Strategy+Busi-ness i članica Njujorškog foruma žena.

Dzuli Dzonson

Džuli Džonson je diplomi-rala na Harvard Business School i smatraju je jednim od pionira u oblasti koučinga izvršnih di-rektora. Trenirala je stotine vi-ših rukovodilaca svetskih kom-panija s oznakom blue chip. Radeći sa mnogim ženama iz reda najuspešnijih na listi For-tune 500 Džuli se susrela s problemima opisanim u knjizi The Female Vision i pomogla klijentkinjama da se suoče s njima.

Pre osnivanja svoje agencije za koučing u oblasti rukovo-đenja, 1995. godine, Džuli je bila potpredsednica za obrazova-nje u Merrill Lynch, pomoćnica potpredsednika za planiranje ljudskih resursa u General Foods i direktorka sektora za regru-tovanje u Vinson and Elkins. Karijeru je započela kao direk-torka sektora za zapošljavanje u Stanford Law School.

Džulijin rad je objavljen u Harvard Business Review u revo-lucionarnom delu Coaching for Leadership. Svoje ideje pred-stavila je na Harvard Business School, Yale School of Manage-ment, Conference Board i nizu predstavnika različitih privred-nih grana. MBA titulu stekla je na Harvardu, magistarsku u ob-lasti socijalne psihologije i savetovanja na Southern Methodist University, a doktorsku na Carnegie Mellon. Članica je Save-todavnog veća za koučing i Međunarodnog foruma žena.

 
 
         
     
KNJIGE KOJE ZARADJUJU
 
         
 
  dizajnirao i uradio web-studio Bollem